Aanvullende voorwaarden


Aanvullend op de algemene voorwaarden zijn deze van toepassing op onderhoud en reparaties op lokatie en in werkplaats.

Markvoort Computers doet er als vanzelfsprekend alles aan om al Uw belangrijke gegevens te redden, maar toveren lukt ons nog steeds niet helaas. Vandaar ..

Uitsluiting aansprakelijkheid
• Markvoort Computers is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van niet goed functionerende apparatuur, software of installaties, dan wel het verloren
   raken van gegevens, data of ander informatiedragend materiaal.
• Markvoort Computers is niet aansprakelijk voor de gevolgen van ingrepen van derden. Het herstel van hierdoor ontstane schade is niet inbegrepen in het
   abonnement en te allen tijde voor eigen rekening.